Reklama

POLECAMY!!!
Mierniki grubości lakieru
www.car4.pl


Instrukcja montażu rolet zewnętrznych

W czasie transportu i składowania roleta powinna leżeć poziomo na podłożu zabezpieczonym przed uszkodzeniem skrzynki. Rolet nie należy stawiać na bocznej ściance.

Wszelkie przeróbki lub zmiany w konstrukcji rolety mogą być przeprowadzone tylko po konsultacji z producentem lub jego autoryzowanym przedstawicielem.

Kolejność czynności podczas montażu rolety zewnętrznej:

 1. Sprawdzić wymiar otworu budowlanego.
 2. Rozpakować roletę i sprawdzić czy są wszystkie elementy niezbędne do jej zamontowania.
 3. Na ścianie zaznaczyć miejsce przewiertu pod taśmę, linkę czy kabel a następnie wywiercić otwory:
  • pod taśmę – najpierw wiertłem 12 , potem ø 20
  • pod linkę – wiertłem ø 12
  • pod przewód zasilający do silnika wiertłem ø 10 (w przypadku rolet z napędem elektrycznym)
 4. Nawiercić otwory w prowadnicach.
  • wiertłem ø 6 przewiercamy otwór w przez dwie komory prowadnicy
  • wiertłem ø 10 zwiększamy otwór tylko w pierwszej komorze przewiercony wcześniej wiertłem ø6
 5. Zaznaczyć miejsca otworów pod montaż prowadnic na ścianie lub ramie okiennej.
 6. W zaznaczonych miejscach wywiercić otwory pod kołki rozporowe. Długość i rodzaj kołków dostosować do podłoża. Włożyć kołki w ścianę.
 7. Przykręcić i wyrównać prowadnice na montowanej powierzchni przy pomocy poziomicy.
  Zmierzyć rozstaw prowadnic u góry - X1  i na dole - X2 , oraz obie przekątne D1 i D2.
  Wymiar X2 = X1 +/ - 1 mm
  Przekątne D1=D2 + / - 1 mm
  W razie konieczności skrócić prowadnice.
 8. Po wykonaniu otworu pod taśmę należy włożyć rurkę (np. PCV ø 20mm – tego elementu nie ma w komplecie ) i obciąć równo z płaszczyzną zewnętrzną muru.
  Od wewnątrz rurka musi być krótsza o 2 cm od płaszczyzny muru, ze względu na rurkę znajdującą się w przelotce taśmy.
  W przypadku linki należy włożyć w otwór sprężynę i dopasować jej długość do grubości muru. W przypadku szerokiego muru należy rozciągnąć sprężynę do odpowiedniej długości.
 9. Przełożyć taśmę (linkę lub przewód) przez otwór do wewnątrz budynku.
 10. Od strony wewnętrznej budynku zamontować przelotkę taśmy na wyjściu otworu za pomocą kołków rozporowych.
 11. Dokładnie nasunąć skrzynkę na prowadnice, ostrożnie wprowadzając trzpienie boczków w górną część prowadnic.
 12. Zamontować zwijacz:
  Przełożyć taśmę przez otwór i ustalić odpowiednią długość sznura /taśmy potrzebną do jej obsługi. W tym celu opuścić pancerz rolety i ustalić miejsce, w którym będzie montowany zwijacz. Linkę /taśmę należy odciąć pozostawiając zapas ok. 50 cm poniżej miejsca zamontowania zwijacza. Wykonać otwór w taśmie, zaczepić taśmę o zaczep. Trzymając mocno obudowę sprężyny obrócić i zwolnić blokadę zwijacza przez dociśnięcie. W przypadku zwijacza linki , po przełożeniu linki przez otwór zwijacza, opalić zapalniczką końcówkę, zapobiega to rozplataniu się linki.
  Zamknąć zwijacz i zamontować obudowę zwijacza.
 13. Przy roletach powyżej 2 m długości zalecane jest przykręcenie skrzynki rolety wkrętami z łbem stożkowym do nadproża używając odpowiednich kołków montażowych.
 14. Upewnić się, że roleta jest prawidłowo zamocowana (poziomo/pionowo), dokręcić wkręty w prowadnicach, a następnie włożyć zaślepki. Sprawdzić poprawność funkcjonowania rolety.
 15. W rolecie z napędem elektrycznym podłączyć elementy sterowania elektrycznego i zasilanie elektryczne zgodnie z instrukcją montażu napędu. Podłączenia zostały zawarte w "instrukcji regulacji silników" i w "schemacie łączenia rolet elektrycznych" (wszelkie podłączenia elektryczne powinny być wykonywane przez elektryka z uprawnieniami SEP). Jeśli jest taka potrzeba wyregulować ograniczniki krańcowe ( po otworzeniu klapy rewizyjnej ). Sprawdzić prawidłowość wykonania wszystkich podłączeń, przeprowadzić próby działania rolety i przykręcić pokrywę klapy rewizyjnej.
 16. Zalecamy po zamontowaniu rolety wypełnić górne i boczne szczeliny między murem a roletą silikonem w celu dodatkowego uszczelnienia i zabezpieczenia przed wodą.
 17. Usunąć folie ochronne ze skrzynki i prowadnic.

 

©2000-2015 www.roleta.pl  Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie są własnością firmy AKOM.
Kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii bez wcześniejszej zgody jest zabronione.